KAWASAKI Z125
€5.699,00

Z125

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z400
€6.849,00

Z400

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z400
€6.849,00

Z400

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z650
€8.399,00

Z650

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z650
€8.399,00

Z650

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z650
€8.399,00

Z650

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z650 Anniversary edition
€8.899,00

Z650 Anniversary edition

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z650 RS Anniversary Edition
€9.699,00

Z650 RS Anniversary Edition

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI VULCAN S
€9.949,00

VULCAN S

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Vulcan S ABS
€10.149,00

Vulcan S ABS

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI W800
€10.399,00

W800

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Z900 70kW
€10.999,00

Z900 70kW

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z900
€11.299,00

Z900

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z900
€11.299,00

Z900

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z900
€11.299,00

Z900

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z900 35kW
€10.999,00

Z900 35kW

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z900 SE
€12.699,00

Z900 SE

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Z900 Performance
€12.799,00

Z900 Performance

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Z900 Performance
€12.799,00

Z900 Performance

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>
KAWASAKI Z900 RS
€14.299,00

Z900 RS

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Z900 RS Anniversary Edition
€14.299,00

Z900 RS Anniversary Edition

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: 950 KM

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Z900 RS SE
€16.049,00

Z900 RS SE

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Z H2
€22.249,00

Z H2

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>
KAWASAKI Z H2 SE
€23.950,00

Z H2 SE

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Ninja 125
€6.299,00

Ninja 125

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Ninja 400
€7.449,00

Ninja 400

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Ninja 400
€7.449,00

Ninja 400

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Ninja 650
€9.199,00

Ninja 650

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Ninja 650 KRT
€9.199,00

Ninja 650 KRT

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Ninja 1000 SX
€17.049,00

Ninja 1000 SX

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI ZX-10R
€23.749,00

ZX-10R

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI ZX-10R
€23.749,00

ZX-10R

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>
KAWASAKI ZX-10R
Actie! €24.950,00 €23.750,00

ZX-10R

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI ZX-10RR
€33.599,00

ZX-10RR

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>
KAWASAKI Ninja H2 SX
€28.699,00

Ninja H2 SX

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>
KAWASAKI Ninja H2 SX SE
€32.399,00

Ninja H2 SX SE

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Versys 650
€9.699,00

Versys 650

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>


KAWASAKI Versys 650
€9.699,00

Versys 650

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Versys 1000 Std.
€14.299,00

Versys 1000 Std.

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>
KAWASAKI Versys 1000 S
€16.899,00

Versys 1000 S

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

KAWASAKI Versys 1000 S
€16.999,00

Versys 1000 S

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>
KAWASAKI Versys 1000 SE
€18.499,00

Versys 1000 SE

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>
KAWASAKI VERSYS 1000 SE GRAND TOURER
€20.950,00

VERSYS 1000 SE GRAND TOURER

Merk: KAWASAKI
Bouwjaar: 2023
KM-Stand: Nieuw

bekijk deze motor >>

DEALER MERKEN NIWA