Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden NIWA Motoren BV :

Wij zijn erg druk geweest om onze website helemaal  klaar en up to date te maken en wij hopen dat u er veel plezier aan beleeft.

Alle tekstuele, grafische en overige inhoud die verschijnt op deze website is, tenzij anders vermeld, het eigendom van NIWA Motoren .

U mag de inhoud van deze website uitsluitend voor eigen gebruik inzien, kopiëren, afdrukken en gebruiken, op voorwaarde dat: (1) de gegevens op deze website uitsluitend informatief en voor niet-commerciële doeleinden wordt gebruikt; (2) geen tekst, afbeeldingen of overige inhoud op enige wijze worden aangepast en (3) geen afbeeldingen van deze website worden gebruikt, gekopieerd of gedistribueerd zonder de bijbehorende tekst.

Wanneer een gebruiker van deze website feedback of gegevens instuurt in enige vorm, zoals ideeën, opmerkingen, suggesties of vragen, betreffende enig product of diensten van NIWA Motoren en of de inhoud van deze website, wordt deze informatie als niet-vertrouwelijk beschouwd en NIWA Motoren  zal geen enkele verplichtingen hebben ten aanzien van deze informatie en volkomen vrij zijn deze te reproduceren, gebruiken, openbaar te maken en te distribueren aan derden.

Toegang tot deze website wordt gecontroleerd. De opgevraagde URL’s, de machine waarvan dit verzoek afkomstig is en het tijdstip van dit verzoek worden geregistreerd voor toegangs-, statistische en veiligheidsdoeleinden. Het gebruik van deze website wordt beschouwd als toestemming met een dergelijke controle. Van tijd tot tijd is het mogelijk dat deze website niet beschikbaar is door storingen in de mechanica, telecommunicatie, software, hardware en door fouten van derden. Het is NIWA Motoren  niet mogelijk te voorspellen of regelen wanneer een dergelijke uitval voorvalt nog hoe lang deze situatie zou duren.

In redelijkheid wordt er alles aan gedaan om de correctheid van de informatie en bijbehorende materialen die door NIWA Motoren worden geboden te garanderen ,  NIWA  Motoren kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor schrijffouten, verouderde informatie, onjuiste technische gegevens of prijzen, typografische of overige fouten die op deze, of enige andere website voorkomen. Alle informatie en bijbehorende materialen kunnen zonder kennisgeving vooraf worden gewijzigd.

Door gebruik te maken van deze website, accepteert u het risico dat de informatie en het materiaal op deze website incompleet, onjuist en verouderd kan zijn of niet overeenkomt met uw wensen. Let erop dat deze website foto’s kunnen bevatten van motorfietsen waarop accessoires zijn aangebracht. Het is mogelijk dat hiervan wel of geen melding wordt gemaakt .NIWA-Motoren wijst elke verantwoordelijkheid af voor misverstanden over de standaard specificaties die hieruit kunnen volgen. De foto’s en videobeelden die op deze website worden gebruikt tonen motoren die door ervaren professionele rijders in beschermende kleding worden bereden onder professionele, gecontroleerd omstandigheden op een gesloten terrein .

NIWA-Motoren geeft geen enkele steun of goedkeuring aan het uitvoeren van stunts, trucs of enige vorm van onverantwoord rijgedrag. Bij NIWA-Motoren  willen wij dat elke rit dus ook proefrit , veilig en plezierig verloopt. Betreffende deze website en de informatie, afbeeldingen en materialen die hierin zijn verwerkt, wijst NIWA-Motoren specifiek elke garantie af, impliciet of expliciet, inclusief maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk.

Onder geen enkele omstandigheid accepteert NIWA Motorenenige aansprakelijkheid, inclusief, maar niet beperkt tot enige speciale, indirecte, incidentele schade of gevolgschade.

Motoren die bij ons zijn aangeschaft maar buiten de fabrieksgarantie vallen, genieten een standaard volledige garantie van 12 maanden na afleverdatum bij afname servicepakket t.w.v. €450,-, dit betreft aankopen boven de € 3500,- !  Afwijkingen van deze voorwaarden zijn individueel mogelijk (mits goedkeuring en overeengekomen met de directie). Motoren dienen ten alle tijden in beginsel aangeboden te worden aan NIWA Motoren om een garantie-claim te kunnen beoordelen.

Motoren kunnen ook worden gekocht onder handelsvoorwaarden. Dit houdt in; gekocht en akkoord bevonden zoals gezien en overeengekomen. 

NIWA Motoren vraagt een minimale aanbetaling van € 500,-  bij aanschaf van een nieuwe - of een gebruikte motorfiets indien de motor specifiek wordt aangepast volgens de wensen van de koper waarbij NIWA extra kosten dient te maken om dit te realiseren. Wij zullen dit vooraf met de klant bespreken, evenals de kosten hiervan. 

Alle informatie op deze website heeft betrekking op de markt in het Europees. De site is toegankelijk voor internationale gebruikers, maar gebruikers dienen erop te letten dat sommige producten, programma’s en diensten mogelijk niet beschikbaar zijn in hun land, vanwege beperkingen die door de markt, techniek of wetgeving worden opgelegd . NIWA Motoren behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder kennisgeving vooraf modellen, onderdelen, accessoires, kledij en overige artikelen uit het programma te nemen, of om specificaties te wijzigen, zonder dat dit tot verplichtingen leidt.

De specificaties van motorfietsen en accessoires kunnen van land tot land verschillen. U dient ervan bewust te zijn, dat veel landen beperkingen opwerpen ten aanzien van de import, registratie en/of het gebruik van voertuigen en accessoires die niet van origine zijn gebouwd om te voldoen aan de specificaties van dat land.

Bij NIWA Motoren willen wij dat elke rit dus ook  een  proefrit op een van onze motoren , veilig en plezierig verloopt. Rijd altijd veilig, defensief en binnen de grenzen van de wet en van uw eigen kunnen. Neem eventueel rijvaardigheidslessen. Draag altijd een valhelm, oogbescherming en geschikte beschermende kleding en sta er altijd op dat een eventuele passagier hetzelfde doet. Rijd nooit terwijl u onder de invloed bent van alcohol of drugs!

Privacyverklaring NIWA Motoren :

Dit is de privacyverklaring van NIWA Motoren. In deze privacyverklaring informeren wij u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens die tijdens onze werkzaamheden worden verzameld.
NIWA Motorservice is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot de verwerkingen van persoonsgegevens die in deze privacyverklaring worden beschreven. Onze contactgegevens zijn:

NIWA Motoren BV
Tulpenmarkt 1
1821 PK Zwaagdijk
0228-564000

Bij vragen over deze privacyverklaring kunt u ons per e-mail bereiken op info@niwa.nl of per post op bovenstaand adres.

 

Welke persoonsgegevens verwerkt NIWA en waarvoor?

NIWA verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens op de volgende manieren.

Facturatie
NIWA verzamelt NAW-gegevens van klanten tijdens de verkoop van motoren en andere gerelateerde producten. Wilt u deze gegevens inzien of wijzigen kunt u contact opnemen via bovenstaande contactgegevens. Wij houden inzichtelijk welke aankopen u heeft gedaan. Zo kunnen wij u service op maat bieden en kunt u uw eigen facturen inzien op een later tijdstip.

Rijbewijs kopie
Komt u proefrijden op een van onze motoren? Dan maken wij een rijbewijskopie. Dit in verband met het verwerken van verkeersovertredingen en het tegengaan van diefstal. Indien u overgaat tot het aanschaffen van een motorfiets gebruiken wij uw geboortedatum en rijbewijsnummer ter controle bij het RDW.

Nieuwsbrieven
NIWA biedt een nieuwsbrief aan zodat u op de hoogte kunt blijven van updates omtrent NIWA. Bij het aanmelden voor de nieuwsbrief verzamelen wij uw e-mailadres, uw naam en klanttype. U kunt zich op ieder moment via een link in de nieuwsbrief weer afmelden voor de nieuwsbrief. Bij afmelding zullen wij u uit de verzendlijst verwijderen. Uw gegevens worden gedeeld met partijen die ten behoeve van NIWA de verzending van nieuwsbrieven verzorgen. Wij hebben met deze partijen afspraken gemaakt ter waarborging van uw privacy.

Cookies
NIWA maakt gebruik van analytische cookies om informatie te verkrijgen over de kwaliteit en/of effectiviteit van de website. NIWA maakt daarbij gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google in de Verenigde Staten. Google is aangesloten bij het EU-U.S. Privacy Shield Framework. Google kan de verkregen informatie aan derden verschaffen indien Google daartoe wettelijk is verplicht, of voor zover deze derden de informatie in opdracht van Google verwerken. Meer informatie kunt u vinden in het privacy beleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en in het specifieke privacy beleid van Google Analytics (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=nl).

U heeft zelf controle over cookies en kunt de plaatsing daarvan weigeren door de cookie-instellingen in uw browser aan te passen. De meeste browsers geven aan op welke wijze u de plaatsing van cookies kunt weigeren, op welke wijze u geïnformeerd wordt over een plaatsing van een cookie, en hoe u geplaatste cookies kunt verwijderen. Door de plaatsing van cookies te weigeren of geplaatste cookies te verwijderen, kan het echter zijn dat u onze website niet (volledig) kunt gebruiken.

Kentekengegevens
Voor het bestellen van de juiste onderdelen vragen wij u de kenteken- en framenummergegevens van de motorfiets met ons te delen.

Uw privacy rechten

Wij zijn ons ervan bewust dat u een aantal privacy rechten heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens (inzage, rectificatie, verwijdering, beperking, bezwaar en gegevensoverdraagbaarheid). Voor de uitoefening daarvan kunt u per e-mail of per post een verzoek sturen naar ons sturen. Zie daarvoor de hierboven vermelde contactgegevens. Voor verificatiedoeleinden kan om aanvullende informatie worden gevraagd om uw identiteit vast te stellen.

Ook heeft u het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat onze verwerkingen van uw persoonsgegevens inbreuk maakt op de privacyregelgeving. In Nederland is de Autoriteit Persoonsgegevens aangewezen als toezichthoudende autoriteit. Meer informatie kunt u vinden op de website http://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

 

Wijzigingen
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring periodiek te wijzigen. Wij raden u aan om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen voor eventuele wijzigingen.
Type en drukfouten voorbehouden

 

 

MOTOR DEALER MERKEN


VOLG ONS OP FACEBOOK
VIRTUELE RONDLEIDING
MOTOR FINANCIERING

MOTOR VERZEKERING
NIEUWSBRIEF

Blijf op de hoogte van acties en nieuwtjes en meld u aan voor onze nieuwsbrief.

DEALER MERKEN NIWA